Skip links

คริสตจักรพระดำริ (บ้านป่าดู่)

ประวัติคริสตจักร


จุดเริ่มต้นของคริสตจักร ป่าดู่ เริ่มต้นจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ทำผิดต่อกฏของศาสนาผีในหมู่บ้าน เป็นเหตุที่ทำให้คนกลุ่มนี้ได้ถูกอเปหิไล่ออกจากกลุ่มศาสนาผี ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวไม่รู้จะหันไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มศานาใด จึงได้ไปขอคำปรึกษาจาก ครูสอนอนุบาลบ้านป่าดู่ ที่ชื่อว่า ไพรโรจน์ ซึ่งมาประจำสอนหนังสือให้กับพี่น้องในหมู่บ้านป่าดู่ เพื่อหาแนวทางต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะครูไพรโรจน์ได้รู้จักกับ ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าอยู่ในหมู่บ้านของคุณครูไพรโรจน์ คุณครูไพรโรจน์ได้นำเรื่อง ความเดือดร้อนของชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ไปปรึกษากับศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง ที่ชื่อ ศิษยาภิบาล ศรีมูล ชัยวังเย็น ซึ่งรับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลในหมู่บ้านฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย มาบุกเบิกประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านป่าดู่นับแต่นั้นเป็นต้นมา ในการเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านป่าดู่ของอาจารย์ ศรีมูล ชัยวังเย็น ช่วงเวลานั้น ท่านได้เดินทางโดย มอร์เตอร์ไซร์ ฮอนด้า 70 เป็นยานภาหนะในการเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

การเริ่มประกาศข่าวประเสริฐได้เริ่มต้นขึ้นโดยใช้สถานที่บ้านของนาย สุนทร รักษ์ไพรสกุล ซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ และอนุญาติให้ใช้บ้านเพื่อเป็นสถานประกาศพระกิตติคุณและเป็นที่ประชุมนมัสการพระเจ้าเป็นต้นมา

การประกาศพระกิตติคุณเป็นอุปสรรค์ในการสื่อสาร อาจารย์ ศรีมูล ชัยวังเย็น จึงได้รับเชิญ นาย Aq bye joex baw ซึ่งเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ฝึกงานอยู่ในระหว่างนั้น มาเป็นล่ามแปลภาษาอาข่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ( ณ เวลานี้ อาจารย์ Aq bye joex baw เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้ง สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา ณ ปัจจุบัน)

ต่อมานาย ไชยศ กู่แก้วเกษม ซึ่งเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ฝึกงานได้ถูกเชิญมาร่วมรับใช้พระเจ้า ( ปัจจุบัน ท่านเป็น ศาสนจารย์ ดร.ไชยศ กู่แก้วเกษม เป็นผู้บุกเบิกสถานสงเคราะห์บ้านพระคุณ, แลมูลนิธิสร้างสรรค์อาข่า เชียงราย) มาเป็นล่ามแปลภาษาอาข่า ซึ่งในการมารับใช้พระเจ้าของ อ.ชัยยศ กู่แก้วเกษมในช่วงเวลานั้น ท่านได้นำจักรยานมาเป็นยานภาหนะในการเดินทางรับใช้พระเจ้า เมื่อถึงช่วงระยะหนึ่งพระเจ้าได้อวยพร อาจารย์ ศรีมูล ชัยวังเย็น ได้มอร์เตอร์ไซร์วิบาร์ก คันหนึ่ง เพื่อใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า ท่านได้ยกมอร์เตอร์ไซร์ฮอนด้า 70 ให้อาจารย์ ชัยยศ กู่แก้วเกฒมเพื่อเป็นยานภาหนะในการรับใช้พระเจ้า จากรถจักรยานยนต์พระเจ้าอวยพรอาจารย์ ศรีมูล ชัยวังเย็น เป็นรถยนต์ โตโยต้า คันหนึ่ง และจาก ฮอนด้า 70 เป็นรถมอร์เตอร์ไซร์วิบาร์กคันสูง ซึ่งเหมาะกับอาจารย์ชัยยศ กู่แก้วเกษม ในเวลานั้น พร่ะเจ้าได้อวยพรทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณไปพร้อมๆกัน คือ ได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานที่การประชุมนมัสการพระเจ้า และเริ่มมีจำนวนคนมาร่วมรับเชื่อพระเยซูคริสต์มากขึ้นๆ จากหมู่บ้านป่าดู่ ก็เริ่มมีการขยายคริสตจักรโดยการไปประกาศข่าวประเสริฐหมู่บ้านไกล้เคียงเช่น หมู่บ้าน แสนใจพัฒนา เป็นต้น

ผลจากการขยายคริสตจักรจากบ้านป่าดู่สู่หมู่บ้านแสนใจพัฒนา เป็นสาเหตุที่ อาจารย์ศรีมุล ชัยวังเย็น และ อาจารย์ ชัยยศ กู่แก้วเกษมต้องย้ายสถานที่การรับใช้พระเจ้าเพื่อไปบุกเบิกข่าวประเสริฐที่แสนใจพัฒนาและที่อื่นๆ นับเป็นครั้งแรกที่มีการ หาผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อมาประจำตำแหน่งเป็นศิษยาภิบาลใน คริสตจักรป่าดู่ โดยมีรายชื่อผู้รับใช้ทั้งสิ้นรับใช้คริสตจักรป่าดู่ดังนี้

1. คนแรก ชื่อ อาจารย์ โยชูวา ได้รับใช้พระเจ้าโดยรักษาการเป็นเวลา 3 ปี โดยมีพี่น้องสมาชิกได้สนับสนุนเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

2.ครอบครัว อาจารย์ บุญวาส สุปัญโญ ได้เริ่มเข้ามารับช่วงต่อซึ่งท่านได้มารับใช้พระเจ้าเป็นครอบครัว ท่านมี ลูกชาย1 คน ลูกสาว 1 คน และภรรยา โดยมี อาจารย์ศรีมูล ชัยวังเย็น เป็นผู้สนับสนุนในระวหว่างการศึกษาพระคัมภีร์ที่พระคริสต์ธรรมพะเยาจนจบและรวมถึงค่าใช้จ่ายในครอบครัวอาจารย์บุญวาส สุปัญโญ ในระหว่างการรับใช้พระเจ้า ณ คริสตจักรป่าดู่

  • ในช่วงระยะเวลาการรับใช้พระเจ้าของครอบครัวอาจารย์บุญวาส มีทีมนักศึกษาจากพระคริสตธรรมพะเยา นำโดย อาจารย์ สมศักดิ์ ชูสงค์ มาออกทีมประกาศข่าวประเสริฐเป็นระยะๆเสมอ ซึ่งมีการให้บัพติสมาเป็นครั้งแรก โดยอาจารย์ สมศักดิ์ ชูสงค์ เป็นผู้ให้บัพติสมา ในวันที่ 03 เมษายน 1988

โดยมีผู้รับบัพติสมาเป็นกลุ่มแรกทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

  1. นายอาเช่ รักษ์ไพรสกุล
  2. นางหมีตู รักษ์ไพรสกุล
  3. นายไก่ต่อ เปียผ่า
  4. นางนาทอ เปียผ่า
  5. นายอาหน่อง เชอหมื่อ
  6. นางหมีนะ เชอหมื่อ
  7. นายอาชา เชอหมื่อ
  8. นางหมีแย่ เชอหมื่อ
  • ครอบครัว อาจารย์ บุญวาส สุปัญโญ รับใช้พระเจ้า ณ คริสตจักรป่าดู่ เป็นระยะเวลา 5 ปี ครอบครัวของท่านได้ออกไปประกาศและบุกเบิกคริสตจักรของพระเจ้า ต่อไป ที่หมู่บ้าน แสนสุข ห้วยส้าน และป่าซางสูง นับตั้งแต่ที่ครอบครัวของท่านได้ออกประจำการที่คริสตจักรบ้านป่าดู่แล้ว ก็ได้มีการแต่งตั้ง ให้ นาย บรรจง รักษ์ไพรสกุล( อาเช่) เป็นผู้ปกครองดูแลคริสตจักรป่าดู่ เป็นระยะเวลา 4 ปี หลัง 4 ปีที่นายบรรจง รักษ์ไพรสกุล ได้หยุดพักจากการเป็นผู้ปกครองคริสตจักร ช่วงเวลานั้นคริสตจักรขาดผู้รับใช้พระเจ้าเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายหลัง2 ปี มีนักศึกษาอินเทอร์น ชื่อ นาย อาทู เชอหมือ มารับใช้พระเจ้า เป็นระยะเวลา 6 เดือน

3. อาจารย์ Aq K’ah joex baw ประจำการ เป็นระยะเวลา 1 ปี

4. อาจารย์ แสงคำ พร้อมครอบครัว ประจำการเป็นระยะเวลา 4 ปี

5. อาจารย์ อาช่า เชอหมื่อ ระยะเวลา 3 ปี โดยประมาณ

6. นายบรรจง รักษไพรสกุล รักษาการ 1 ปี โดยประมาณ

7. อาจารย์ อาโด เชอมือ รักษาการ 1 ปี โดยประมาณ

8. อาจารย์ Sahx je ma yeur รักษาการ2 ปี โดยประมาณ

9. อาจารย์ yax nax ceu muix รักษาการ 2 ปี โดยประมาณ

10. อาจารย์ สุริยัน เสียงสรรเสริญ และ ครอบครัว ได้อุทิศตัวมารับใช้พระเจ้า 01 เมษายน 2010 โดยย้ายสังกัดจากเมโธดิสเกาหลี ไปสังกัดอยู่กับ คริสตจักรพระดำริชลบุรีซึ่งสังกัดสหกิจแห่งประเทศไทย ปี 2011 คริสตจักรได้มีโครงการเนอสซอรี่วันเสาร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มมิชชั่นทีมชื่อ แดสมอนทีม ซึ่งเป็นกลุ่มเมธอดิสจีนอเมริกา ได้รับการประสานงบประมาณจากคริสตจักรพระดำริชลบุรี โดย ศิษยาภิบาล ฉวีวรรณ์ ฟูจิตนิรันดร์ และได้ร่วมพันธกิจเด็กนับแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 01 มกราคม 2014  อาจารย์ สุริยัน เสียงสรรเสริญพร้อมครอบครัว ได้ออกจากการเป็นศิษยาภิบาลตามวาระสัญญา 3 ปี เพื่อทำพันธกิจเนอสซอรี่วันเสาร์ ณ คริสตจักรป่าดู่พระดำริ โดยมีนาย รุ่งโรจน์ซึ่งเป็นผู้ปกครองคริสตจักรป่าดู่ได้รักษาการแทนเป็นระยะเวลา 2 เดือน หลักจากนั้น มีนายอาช่า พรวุฒิกุล มารักษาการแทนเป็นเวลา 2 เดือน ในระหว่างช่วงระยะเวลา 2 เดือน ทางคริสตจักรได้ลงมติเพื่อจะรับ อาจารย์ ชัยพร ชัยนิรันดร์กุล เพื่อเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรป่าดู่พระดำ

11. อาจารย์ ชัยพร ชัยนิรันดร์กุล ได้กลับมารับใช้พระเจ้าในวันที่ 01 เดือน พฤษภาคม 2014 อาจารย์ ชัยพร ชัยนิรันดร์กุล เป็นหนึ่งในคนที่คริสตจักรพระดำริชลบุรีสนับสนุนช่วยเหลื่อในการศึกษาพระคัมภีร์ที่ พระคริสต์ธรรมเชียงราย โดยมีอาจารย์นิมิต เสียงสรรเสริญได้เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือจนจบการศึกษาระดับศึกษาอนุปริญญาศาสนศาสตร์ตรี ช่วงระยะเวลาการรับใช้พระเจ้าของอาจารย์ ชัยพร ชัยนิรันดร์กุล ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสังกัด คือ ปี 2015 คริสตจักรพระดำริชลบุรีซึ่งเป็นคริสตจักรแม่ของคริสตจักรป่าดู่และอีก 3 คริสตจักร ได้มีการโยกย้ายสังกัดจาก สหกิจแห่งประเทศไทย ไปสังกัด สภาในประเทศไทย ภาคที่ 2 เขต 6 ถึง ณ เวลานี้

ภาพเกี่ยวกับคริสตจักร


อ.ชัยพร ชัยนิรันดร์กาล

ศิษยาภิบาล

สมาชิกคริสตจักรพระดำริ  (บ้านป่าดู่)

กิจกรรมของคริสตจักร

กิจกรรมเด็กของคริสตจักร

กลุ่มเด็กและอนุชนของคริสตจักร