Skip links

พันธมิตร

คริสตจักรท้องถิ่น


คริสตจักรความสว่างทุ่งนาน้อย

อ่านต่อ

คริสตจักรบ้านทุ่งพัฒนาขมุ

อ่านต่อ

คริสตจักรขุนห้วยแม่เปา

อ่านต่อ

คริสตจักรรวมมิตรพัฒนา

คริสตจักรรวมมิตรพัฒนา

คริสตจักรธรรมสถิตชัยศิลา

คริสตจักรธรรมสถิตชัยศิลา

คริสตจักรธารพระพรป่าคา

อ่านต่อ

หมวดคริสตจักรห้วยไม้เดื่อ

อ่านต่อ

คริสตจักรพระดำริ (บ้านป่าดู่)

อ่านต่อ

Grace Church Mae Sai

อ่านต่อ

Grace Church Phan

Grace Church Phan

องค์กรคู่มิตร


Bala foundation

Bala foundation

อ่านต่อ
New life center Foundation

New life center Foundation

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

อ่านต่อ
UHDP

UHDP

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

อ่านต่อ
ศชพ.

ศชพ.

มูลนิธิเศรษฐศาสตรชุมชนเพื่อการพัฒนา

CNCMC

CNCMC

อ่านต่อ
The way foundation

The way foundation

มูลนิธิสู่ความรอด

Thai-lahu foundation

Thai-lahu foundation

อ่านต่อ

แหล่งทุน


Envisage Co.,Ltd

Envisage Co.,Ltd

BCGH,(Guesthouse)

BCGH (Guesthouse)

MIPC, USA

MIPC, USA

Milagros Foundation, USA

Milagros Foundation, USA

HELP, Australia

HELP, Australia

First Fruit Foundation, USA

First Fruit Foundation, USA

TEAR Fund, UK

TEAR Fund, UK